Zajęcie wierzytelności, Pismo od komornika!

Słuchajcie, dostaliśmy pisma od komornika odnośnie zajęcia wierzytelności na wniosek wierzyciela Widar Sp. z o.o. (wywóz nieczystości)!!! Dłużnikiem jest Vital Park (obecnie Malinowska w likwidacji). Postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 14.03.2012. Napisane jest, że po myśli art 895 kpc wierzytelności dłużnika należne są od…i tutaj nasze dane. Czy ktoś takowe pisma dostał i czy był z tym w sądzie na Solidarności?