skrzyżowanie Powstańców z Żołnierską – petycja

Zgodnie z realizowanym projektem nie będzie skrętu z ulicy Żołnierskiej w ulicę Powstańców. Jedynym skrętem z ul.Żołnierskiej będzie skręt w ulicę Szwoleżerów (a następny dopiero na rondzie w ul.Skorupki).

Ulica Żołnierska będzie miała jedynie wyjazd w stronę Warszawy (prawoskręt).

Takie rozwiązanie:

1. utrudni dojazd do ulicy Powstańców jadącym z Warszawy

2. drastycznie zwiększy ruch w ul. Szwoleżerów, Maczka, Kopernika

Dlatego niezbędne jest wymuszenie na władzach samorządowych Mazowsza budowy pełnego skrzyżowania ul. Powstańców z ul. Żołnierską (docelowo w formie wiaduktu, tymczasowo w formie skrzyżowania ze światłami).

Podpisy pod petycją można składać elektronicznie na stronie

www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=10606