Re: Zajęcie wierzytelności, Pismo od komornika!

…chyba czas skończyć z tą Naszą Wspólnotą gdyż Nasze pieniążki zasilają konto Pana Cezarego a to jego pomysł z firmą Malinowska która nie ma żadnego majątku a wykupiła długi i stąd wszelkie zadłużenia firm będą wpływały do Nas. Nic nie zrobimy…. jedynie pismo zbiorowe do Prokuratury.