Re: Ogrody cmentarne. Ponary

Ponary k/ Wilna – miejsce kaźni, stracono tu ok. 100 000 ludzi.

W roku 1931 mieszkało w Wilnie ok. 55 000 Żydów, w województwie wileńskim było

ich 55 790, a w całej Polsce mieszkało wówczas 3 113 933 Żydów. Wilno nazywano

w literaturze żydowskiej i hebrajskiej „Jerozolimą północy”. Po zajęciu Wilna

(22.06.1941)przez wojska niemieckie rozpoczęły się prześladowania i męczeństwo

Żydów, a władze litewski gorliwie współpracowały z Niemcami, tworzono getta,

wyganiano z miasta, mordowano, w końcu getta likwidowano, a ludność, nie tylko

żydowską deportowano, ładowano na samochody ciężarowe i wywożono na miejsce

ludobójstwa w Ponarach, tam zwłoki palono (ok. 70 000 zwłok), oprócz Żydów

palono tu zwłoki Polaków i jeńców radzieckich. Do lipca 1944 roku trwała

zagłada. Ocaleli nieliczni. Nekropolia w Ponarach robi przygnębiające wrażenie,

a co ciekawe nie wszyscy przewodnicy chcą tam turystów przywieźć.

Zniszczono ” Jerozolimę północy”, żydowskie Wilno, największe w Europie centrum

myśli, kultury i mistyki żydowskiej.

Naszej Przewodniczce należą się specjalne podziękowanie za te spacery po

nekropoliach wileńskich. Dziękujemy!