Re: Nowy czynsz

12zł/m??? Widzę kilka możliwości:
– dostał Pan nie swoje naliczenie,
– myli się Pan w rachunkach,
– miał Pani historycznie bardzo duże zużycie mediów, co zostało odzwierciedlone w nowych naliczeniach (odtąd zaliczki na media wedle zużycia, a nie metrażu lokalu jak dotychczas).

U nas wychodzi nieco ponad 8zł/m (po odliczeniu garażu), a czynsz wzrósł o całe 2zł50gr…