Re: Mycie garaży – fatalna praca.

mycie „małego” garażu bez jakichkolwiek uwag, aby tak dalej…