Re: łączka i koza

Kto ma owce ten ma co fce.

Kto ma kozę ten ma zboze.To analfabeta. Nie umie czytać ani pływać.