Re: jesień już

Jeszcze kwitną wiciokrzewy, jeszcze owady gromadzą nektar, jeszcze cieszymy się

slonecznymi promieniami i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to slowo „jeszcze”. Nie

lubię jesieni.