Re: Jak spowodować, aby sąsiad podciął drzewo….

Jeżeli gałęzie drzewa zwieszają się nad Twoją nieruchomością to zastosowanie ma art. 150 KC