Re: Czy następny zbieg okoliczności

pysiak222 napisała:

> Proszę sprawdzić Krs Skydas i naszego administratora te same osoby są w zarz

> ądzie obu firm

I czego to dowodzi Pani zdaniem? (bo moim dowodzi jedynie, że istnieją grupy kapitałowe, dzięki czemu usługi dla klienta końcowego są tańsze)

Powtarzam możliwe prosto:

a) na podstawie uchwały Wspólnoty odbył się konkurs ofert na wykonanie przedmiaru prac na dachach

b) złożono kilka ofert (nie pamiętam ile dokładnie, trzeba by zapytać Atrium), najniższą z nich złożyła spółka Skydas (średnio oferty ok 7tys netto, zwycięska oferta ponad 1tys mniej)

c) podpisaliśmy umowę na wykonanie przedmiaru prac na dachach z firmą Skydas

d) zleceniobiorca wywiązał się z umowy i przygotował przedmiar prac oraz wycenę zgodną z KNR

e) na podstawie przygotowanego przedmiaru zostanie ogłoszony konkurs ofert na remont dachów, o ile właściciele zgodzą się co do sposobu finansowania

Proszę mnie oświecić i napisać gdzie tu przekręt, który Pani sugeruje? smile