Re: Czy można kompostować wyrwaną z korzeniami tr

Można, aby tylko nie zawierała perzu. Układaj warstwami trawą do dołu. Na jesieni wszystkie odpadki z ogrodu powinny być składane na kompostowniku [łęty po przekwitniętych kwiatach, zgrabione liście, ew. chwasty]. Bardzo dobrym dodatkiem do kompostowania są odpadki organiczne z kuchni.