Mówienie a gnicie

Zgadza się, królują samotrzeć. kolwiek przyjęło się mianem flory glebowej je zwać.

Kto kiedyś maszerujące śluzowce, krewniaki grzybów, zobaczy, zdębieje- i nie będzie sobie z nich florować… Tj. dworować.