do Wandy

A co sądzisz o popularnym stawianiu roślin na knocie. Czy tą metodę też można stosować do storczyków (falenopsisy, miltonopsisy i inne)?